Tổ yến tinh chế

Tổ yến được làm sạch và đóng tổ thao phương pháp sấy lạnh, cho đến sản phẩm cực kỳ hảo hạng